artikel

Slof sigaretten niet afgegeven

Veilig werken

In strijd met de Procedure Bommelding geeft hij de bagage niet af op het kantoor Lost and Found of aan een informatiebalie, maar legt de bagage in een open kast in het BackOffice. Kort daarna vindt hij een achtergelaten plastic tas met een aangebroken slof sigaretten. Ook die neemt hij mee naar het BackOffice en de aangebroken slof wordt onder alle vijf aanwezige collega’s verdeeld. De beveiliger zou hebben gezegd: ‘Kijk eens, dat is voor jullie.’

 

Er volgt strafontslag. Volgens de staatssecretaris van Defensie gaat het om verduistering in dienstbetrekking. Dat is te kwalificeren als wangedrag, waarop normaliter ontslag staat.

De beveiliger vecht het ontslag tot aan de hoogste instantie aan.

 

De Centrale Raad van Beroep overweegt als volgt. De wijze van afgeven van onbeheerde bagage na onderzoek staat in de Procedure Bommelding niet dwingend geformuleerd en de regel wordt ook niet altijd nageleefd. De tweede slof sigaretten heeft de man op tafel gelegd om te laten zien wat mensen allemaal laten liggen. Op de sigaretten stonden Arabische lettertekens.

 

De Raad betwijfelt of de gewraakte opmerking is gemaakt. Zeker nu daar ook de groepscommandant bij aanwezig was. Het is niet erg waarschijnlijk dat de beveiliger zich in de directe nabijheid van een leidinggevende zo in strijd met de regels zou hebben gedragen. Wel staat vast dat hij niet heeft ingegrepen, toen de sigaretten werden weggepakt. Volgens de beveiliger ging dat zo snel dat hij daardoor werd overrompeld.

 

De groepscommandant heeft verklaard dat hij zich niet met het incident heeft bemoeid, omdat hij te druk was met de indeling en het opstarten van de dienst. Later heeft hij de beveiliger er wel op aangesproken en gezegd het voorlopig hierbij te zullen laten. Aan de collega’s is geen sanctie opgelegd.

 

Voor zover in de gegeven omstandigheden het handelen van de beveiliger kan worden aangemerkt als wangedrag, is dit naar het oordeel van de Raad slechts van beperkte aard en ernst. Het ontslag is daaraan niet evenredig. Het grootste verwijt dat de beveiliger te maken valt, is dat hij niet heeft ingegrepen toen zijn collega’s – volgens zijn verklaring in strijd met zijn bedoeling – de pakjes sigaretten wegpakten. Het ontslagbesluit wordt herroepen.

 

Reageer op dit artikel