artikel

Tas casinobezoeker toegeëigend

Veilig werken

Daarom vraagt de werkgever voor de zekerheid ook nog ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij doet dit op grond van verandering van omstandigheden. Hij vertelt het volgende. Tijdens het werk in de speelhal liet een Antilliaanse man een tas achter, waarin waarschijnlijk gestolen spullen zaten. Een collega stelde toen voor de politie te waarschuwen om de tas in beslag te laten nemen, maar de vrouw liet dat na.

 

Toen de man terugkwam om zijn tas te halen, gaf de collega die niet af. De vrouw nam vervolgens enige spullen uit de tas mee naar huis. Zij heeft later getracht de waarheid te verdraaien door een onjuiste voorstelling van zaken te geven. De werkgever stelt dat betrouwbaarheid en integriteit de belangrijkste eigenschappen zijn in een speelhal, waar werknemers dagelijks aan geldstromen worden blootgesteld. Door haar handelwijze heeft de vrouw het vertrouwen ernstig beschaamd.

 

De vrouw erkent dat zij spullen uit de tas heeft meegenomen. Maar dat zou zij in opdracht van haar chef hebben gedaan, met het doel de spullen weg te gooien. Die had gezegd: ‘Kijk maar wat je ermee doet. Wat mij betreft, verdeel je het onder de armen of gooi je het weg.’ De rechter vindt het begrijpelijk dat het vertrouwen van de werkgever in de vrouw verdwenen is. Daarom moet een vruchtbare samenwerking in de toekomst worden uitgesloten. Dat geeft naar het oordeel van de rechter voldoende gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, op korte termijn te ontbinden.

 

Een ontslagvergoeding ziet de rechter niet zitten. Het gedrag van de vrouw was immers de oorzaak van de vertrouwensbreuk. Gezien de ernst van de gedragingen en het belang van de werkgever om zijn medewerkers te kunnen vertrouwen, komen de gevolgen voor de persoonlijke omstandigheden geheel voor haar eigen rekening. Ook de chef, die uit de tas een spijkerrokje voor zijn kleindochter had meegenomen, werd ontslagen.

 

 

Reageer op dit artikel