artikel

‘Veiligheid is voor mij als ademhalen’

Veilig werken

“Het gevaar van recessie is dat bedrijven onderhoud als financiele sluitpost gaan zien. Uiteindelijk gaat dit ten koste van de winst”. Peter Dijkgraaf zette in de afgelopen vijf jaar in zijn organisatie veiligheid en onderhoud stevig op de kaart. Dijkgraaf wijst vooral op menselijke factoren. Die spelen in 70% van de incidenten een belangrijke rol.

 

Verbeterproject

In 2005 startte BP een ‘Maintenance Accelerator Project”, een verbeterproject waarin het standaardiseren van onderhoudsprocessen een belangrijke plaats innam.

Als basis van het verbeterproject werden alle  BPraffinaderijen aan een uitgebreide audit onderworpen.  Nu, vijf jaar later zijn de ongevalcijfers opvallend gedaald.

Dijkgraaf is begonnen  met het samenstellen van een goed team.

Daarnaast zijn de processen zichtbaar gemaakt, alsmede de controle op de processen.

De tweede focus lag op het in huis halen van kennis en kunde.

 

Sturen op cultuur en gedrag

De ‘drager’van het verbeterproject is volgens Dijkgraaf het sturen op cultuur en gedrag.

Een open cultuur is belangrijk. Mensen moeten ook bijna-ongevallen durven melden.

Daarbij moeten leidinggevenden het goede voorbeeld geven.

BP maakt maandelijks van het meest leerzame incident een Safety Training & Experience Report, een korte beschrijving van wat er is gebeurd, welke lessen daaruit te trekken zijn en hoe het beter moet. Binnen BP  wordt onderhoud nu weer als kernactiviteit gezien. Dat komt ook ten goede aan de commerciele resultaten. Tot slot: succes op veiligheidsgebied is flinterdun, blijvend leren staat hoog in het vaandel. Je moet jezelf continu verbeteren en erbij blijven.

 

Auteur: Walter Baardemans

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel