artikel

Strenge veiligheidsregels

Veilig werken

In april 2008 krijgt de man een eerste officiele waarschuwing, nadat hij wegens werken zonder vergunning door de opdrachtgever voor een maand van het terrein was gezet. In september van dat jaar krijgt hij een tweede waarschuwing, omdat hij verboden werkzaamheden deed aan een drukvacuumwagen. In maart 2010 maakt hij in plaats van een vergunning te vragen een eigen risico-inschatting. De man krijgt een derde waarschuwing en de werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan.

 

De werknemer voert aan dat de veiligheidsvoorschriften weliswaar moeten worden nageleefd, maar dat dit in de praktijk niet altijd uitvoerbaar is. Het is vaak hectisch en door gebrekkige planning moet er meestal onder hoge tijdsdruk worden gewerkt. Verder vecht de werknemer de gegeven waarschuwingen aan. En ten slotte vindt hij ontbinding een te zwaar middel.

 

De kantonrechter stelt voorop dat in de petrochemische industrie – naar algemeen bekend is –veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Dat geldt zeker voor een bedrijf als dat van de opdrachtgever, dat gevestigd is bij woonwijken, in een aantal grote steden en op een vliegveld. Van de werknemers mag dan ook verlangd worden dat zij zich stipt aan de veiligheidseisen houden. Dat veel werkzaamheden onder hectische omstandigheden moeten worden uitgevoerd, is een reden temeer, zeker voor een leidinggevende, om extra alert te zijn op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

 

Het ontbindingsverzoek wordt toegewezen. Maar de werknemer wordt wel, gezien de duur van het dienstverband en zijn op zich goede staat van dienst, een vergoeding van 72.000 euro toegekend.

 

Reageer op dit artikel