artikel

Werkplek niet aangepast

Veilig werken

Eind april 1998 krijgt hij voor het eerst nek- en schouderklachten. Als hij daarna applicatiebeheerder wordt, verergeren de klachten, mede door spanningen.In juli 2001 meldt hij zich ziek. De arboarts stelt vast dat het om RSI-klachten gaat. De verzekeringsarts van het UWV stelt in mei 2002 de diagnose ‘discopathie C6-C7’ en ‘Cuffsyndroom’. Wegens inkrimping van het bedrijf wordt de arbeidsovereenkomst in oktober 2003 ontbonden. De werknemer vordert schadevergoeding op grond van art. 7:658 BW, omdat de werkgever zou zijn tekort geschoten in zijn zorgverplichting.

 

De werkgever verweert zich en stelt dat de arbonormen nooit zijn overtreden.

De rechter stelt vast dat er tussen beide partijen geen geschil is over het feit dat de werknemer sinds april 1998 lijdt aan RSI. Ook staat vast dat de werknemer daardoor schade heeft geleden. De werkgever was verplicht de werkplek adequaat in te richten. Maar kantoormeubilair ter beschikking te stellen dat alleen in de hoogte verstelbaar is, is niet voldoende.

 

Uit het in juli 2001 uitgevoerde werkplekonderzoek blijkt dat de werkplek niet aan de persoon van de werknemer was aangepast. Zijn bureau, waaraan hij toen al maandenlang had gewerkt, stond vijf centimeter te hoog. Daardoor was de werknemer in een verkeerde houding gaan zitten, met als gevolg een langdurige en overmatige belasting van nek- en schouders. Deze ergonomisch allesbehalve optimale werkomstandigheid is de werkgever toe te rekenen. Die had door tijdig ingrijpen kunnen en moeten voorkomen dat de man met opgetrokken schouders werkte. Te meer omdat de klachten al geruime tijd eerder waren opgetreden. Bovendien was sinds 31 december 1992 het Besluit Beeldschermwerk van kracht geworden, waarin staat dat een werknemer die meer dan twee uur per dag voor een beeldscherm zit, tegen de gevaren van dat werk moet worden beschermd.

 

De werkgever stelt dat de klachten geen verband hielden met het werk omdat ze ook na beeindiging van de werkzaamheden bleven voortbestaan. De rechter verwerpt dit verweer, omdat algemeen bekend is dat RSI-klachten zich bij relatief korte, maar hoge belasting snel kunnen ontwikkelen, en dan van chronische aard kunnen zijn.

 

Reageer op dit artikel