artikel

Privaat of publiek geld voor veiligheid en gezondheid

Veilig werken

Volgens Dick Spreeuwers, directeur van het centrum voor beroepsziekten,  blijkt uit cijfers van de Wereld Gezondheids Organisatie dat beroepsziekten ons minstens 5 miljard per jaar kosten aan vermijdbare aandoeningen. Toch wordt het Centrum stevig gekort. Plannen om de registratie van beroepsziekten te verbeteren of projecten rond nieuwe risico’s worden steeds moeilijker.

Jolanda Willems is manager en consultant bij de Arbo Unie. Zij ziet dat bedrijven geneigd zijn voor de goedkoopste aanbieder te kiezen met als gevolg dat adviesorganisaties steeds minder geld hebben voor deskundigheid en kennisontwikkeling. Willems  pleit voor financiele prikkels op het gebied van risicomanagement, vergelijkbaar met de Wet Poortwachter voor ziekteverzuim. Maar hoe die prikkels er precies uit moeten zien weet zij ook niet. De materie is complex. Het is een oud denkmodel dat de werkgever de rekening betaalt bij arbeidsongeschiktheid door het werk, want er wordt veel meer van baan gewisseld dan vroeger.

Petra van de Gorbergh is directeur van Boaborea. Zij onderschrijft het verhaal van Willems over bezuinigingen in de sector. Kennisontwikkeling is erg belangrijk en het registreren van beroepsziekten ook. Die kennis zou onafhankelijk en wetenschappelijk ontwikkeld moeten worden.

Dit is een samenvatting van een artikel uit vakblad Arbo, november 2011.

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel