artikel

OR wil stem in pilot arbodienst

Veilig werken

Op 16 juni 2011 deelt de ondernemer de COR mee dat besloten is een pilot van negen maanden te houden met Verzuimreductie. De pilot zal plaatsvinden bij twee bedrijfsonderdelen van de onderneming. Op 24 juni deelt de COR de ondernemer mee dat de COR geen instemming verleent aan deze pilots.

 

De ondernemer is echter van mening dat het instemmingsrecht hier niet geldt, omdat het besluit tot het inhuren van de arbodienst voor deze pilot nog geen definitief besluit is. De pilot wordt doorgezet. De COR dient op 19 september een bemiddelingsverzoek in bij de bedrijfscommissie en vordert daarnaast in kort geding de uitvoering van de pilots te staken.

 

De kantonrechter overweegt dat de kern van het geschil is of de aard, de inhoud en de gevolgen van het besluit tot het uitvoeren van een pilot met een arbodienstverlener met zich meebrengen dat dit besluit niet onder artikel 27 lid 1 onder d van de Wet op de ondernemingsraden valt. Vaststaat dat twee van de tien bedrijfsonderdelen worden geconfronteerd met de pilots.

 

Dit gaat dan om ongeveer 21 procent van het totaal aantal werknemers bij het bedrijf en dat juist in deze bedrijfsonderdelen het ziekteverzuim hoog is. Ook staat vast dat Verzuimreductie een andere werkwijze hanteert dan de andere arbodiensten die voor de aanbesteding waren uitgenodigd. Verzuimreductie garandeert een vermindering van het ziekteverzuim tot 20 procent.

 

De ondernemer stelt dat de pilots negen maanden zullen duren. Als van een periode van negen maanden wordt uitgegaan, zoals de ondernemer stelt, is het duidelijk dat de pilots geruime tijd gevolgen kunnen hebben voor een aanzienlijke groep (kwetsbare) werknemers.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat er sprake is van een instemmingsplichtig besluit.

 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel