artikel

Inlener én uitlener aansprakelijk?

Veilig werken

Hij zet de wagen met de achterkant tegen een opening in de loods en gaat dan met een elektrisch aangedreven pompwagen de pallets uitladen. De pallets worden dan aan weerskanten van de dockshelter gezet en vervolgens met een reachtruck naar hun eindbestemming in de loods gebracht. Rond half vijf staan er zeven pallets in de ene rij en drie aan de andere kant. Als hij een volgende pallet wil ophalen, botst hij achteruitlopend voor de achteruitrijdende pompwagen tegen een stilstaande reachtruck, zodat hij tussen beide trucks bekneld raakt. Om half tien ’s avonds gaat hij met diverse klachten naar de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Ook meldt hij zich ziek bij Randstad. Hij stelt zowel Randstad als UPS aansprakelijk voor de schade.

 

De kantonrechter wijst in december 2009 de vordering tegen inlener UPS toe, maar tegen de uitlener Randstad af. De werknemer gaat in beroep. Het hof stelt voorop dat als een werknemer tewerk wordt gesteld bij een derde om werkzaamheden te verrichten in de uitvoering van diens bedrijf, waarbij de eigenlijke werkgever de zorg voor de veiligheid van de werknemer geheel of gedeeltelijk aan de inlener overlaat, die werkgever zowel voor een tekortschieten van de inlener in die zorg als voor eigen tekortschieten aansprakelijk is. Daarbij is niet van belang in hoeverre de werkgever zeggenschap over de werknemer heeft behouden.

 

Maar ook de inlenende werkgever is op grond van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. In dit geval heeft Randstad de man uitgeleend aan UPS om daar werk te doen waarbij Randstad de zorg voor de veiligheid geheel aan UPS heeft overgelaten. UPS is, zoals door de kantonrechter is vastgesteld, tekortgeschoten in haar zorgplicht. Daaruit volgt dat Randstad in beginsel aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval. Omdat UPS al tot schadevergoeding is veroordeeld, bepaalt het hof dat Randstad alleen die schade moet voldoen die nog niet is vergoed.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel