artikel

Beticht van koperdiefstal

Veilig werken

Volgens de bewaker is de werknemer bezig met het lostrekken van een elektriciteitskabel. De dag erop volgt een gesprek met enkele leidinggevenden, en de werknemer wordt later op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief staat dat er op de vestiging veel koper verdwijnt en dat hij zich bevond op een plaats waar hij niet hoefde te zijn. Ook stond de heftruck verdekt opgesteld. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat hij bezig was het koper uit de kabels te halen. Het verzoek aan de kantonrechter tot wedertewerkstelling wordt ingewilligd en de werkgever gaat in beroep. De werkgever vindt dat voldoende helder is dat het ontslag in een bodemprocedure in stand blijft.

 

Het hof stelt dat er van een dringende reden tot ontslag sprake is bij zodanige gedragingen van de werknemer dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Vaststaat dat de werknemer in de fabriekshal is aangetroffen en dat hij aan een elektriciteitskabel trok. Het hof gaat er vanuit dat de werknemer daar niets te zoeken had. De werknemer heeft verklaard dat hij, zoals hij en andere collega’s wel vaker deden, wilde kijken hoe ver het stond met de afbraak van de machine. Dat de werkgever dit onlogisch vindt, acht het hof onvoldoende om die uitleg niet te accepteren.

 

Dat er geen rommel in de hal zou liggen, blijkt niet uit de foto’s en het is dus aannemelijk dat de werknemer langs allerlei obstakels moest manoeuvreren. In het rapport van Security staat niets over het verdekt opstellen van de heftruck. Dat argument is pas later aangevoerd en voor het hof niet genoeg om aan te nemen dat de heftruck bewust uit het zicht was gezet.

 

Wel is het hof van oordeel dat er enig geweld is gebruikt bij het trekken aan de kabel. Dat is meer dan ‘van de vloer pakken’, zoals de werknemer eerder heeft verklaard. Maar de verklaringen hierover zijn tegenstrijdig en komen het hof niet geloofwaardig over. De incidenten uit het verleden waar de werkgever op wijst, zijn zodanig anders van de aard dan dit voorval dat dit niet voldoende is als ontslaggrond, zeker nu die incidenten lang geleden hebben plaatsgevonden.

 

Het hof deelt de visie van de werkgever niet dat de enige logische verklaring voor het handelen van de werknemer was dat hij bezig was om de kabels los te trekken om daaruit het koper te verwijderen. Het beroep van de werkgever wordt verworpen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel