artikel

Hoe groot is de honger naar arbokennis?

Veilig werken

AStri Beleidsonderzoek heeft in opdracht van het ministerie van SZW onderzocht of vraag en aanbod van arbokennis nog op elkaar aansluiten. Aanleiding is een herbezinning van de rol van de overheid bij kennisproductie en –voorziening op arbogebied.

Bart de Zwart en Quirien van Ojen bespreken  in het juninummer van vakbad Arbo>> de resultaten van dit onderzoek. Wat blijkt? Tweederde van alle geenqueteerden geeft aan nooit behoefte te hebben gehad aan specifieke informatie over arbeidsomstandigheden en veilig en gezond werken. Informatiebehoefte is er vooral in de grotere bedrijven.

Werkgevers en preventiemedewerkers zoeken vooral naar informatie over:

  • Werkplekinrichting;

  • De RI&E;

  • Wettelijke verplichtingen;

  • Preventie van bedrijfsongevallen;

  • Gezondheidsklachten.

TNO, Inspectie SZW en Arboportaal spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening. Op basis van hun gegevens wordt aanbod veelal ontwikkeld en geactualiseerd.

Belangrijke aandachtspunten bij het sturen op de huidige aansluiting tussen vraag en aanbod zijn:

  • De kwaliteit van het huidige aanbod is onduidelijk voor gebruikers;

  • Er zijn tussen sectoren grote verschillen in aanbod;

  • Aanbod van commerciele aanbieders sluit aan op de vraag, maar komt niet noodzakelijkerwijs overeen met benodigde kennis;

  • Financiering van ontwikkeling van nieuwe arbokennis wordt een steeds groter probleem.

 

De onderzoekers raden arboprofessionals aan zich breed te orienteren op de verschillende beschikbare bronnen. En natuurlijk moet de kwaliteit van de informatiebron kritisch worden bekeken. Arboprofessionals uit kleine sectoren zonder eigen aanbod van arbokennis kunnen het beste shoppen bij sectoren van aanpalende branches. Die informatie kan vaak goed vertaald worden naar de eigen setting.

Reageer op dit artikel