artikel

Uitgegleden over een batterij

Veilig werken

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die wij in acht nemen, kan het toch gebeuren dat er batterijen op de trap liggen.’ Als de man in juli 2007 tijdens de middagpauze de trap afloopt, komt hij halverwege ten val en glijdt op zijn rug naar beneden. Hij meldt het ongeval bij de voorman en gaat daarna naar huis.

 

In april 2008 stelt de man de inlenende werkgever aansprakelijk voor de gevolgen. De werknemer vordert in een deelgeschilprocedure een verklaring voor recht dat werkgever (en diens verzekeraar) aansprakelijk is voor de schade, omdat hij tijdens zijn werk is uitgegleden over een batterij die op de trap lag.

 

De kantonrechter oordeelt dat de verzekeraar van de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld. Blijft over de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden (art. 7:658 BW) of anders aansprakelijk is voor het onjuist handelen van een collega-werknemer (art. 6:170 BW, aansprakelijkheid voor ondergeschikten). Vaststaat dat de werknemer tijdens zijn werk van de trap is gevallen en de vraag is wat daarvan de oorzaak was. De werkgever betwist dat de man over een batterij is uitgegleden.

 

De kantonrechter overweegt dat voldoende is komen vast te staan dat er met enige regelmaat batterijen op de trap lagen. Werknemers hebben verklaard dat er tijdens het sorteerproces soms een batterij van de band af springt. Dat blijkt ook uit het feit dat hiervoor een waarschuwingsbord was opgehangen en dat de werknemers werden geinstrueerd batterijen die op de grond lagen, op te ruimen. Ook heeft de man direct na het ongeval aan de voorman verteld dat hij over een batterij was uitgegleden.

 

Gezien dit alles heeft de werkgever de toedracht van het ongeval onvoldoende weerlegd. Het standpunt van de werkgever dat de werknemer de precieze toedracht zou moeten bewijzen acht de rechter niet juist. De zorgplicht van art. 7:658 BW schept geen absolute waarborg tegen gevaar, maar vereist wel een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen, alsmede de organisatie van de werkzaamheden.

 

Door de inrichting van het werkproces en de werkplek heeft de werkgever het risico genomen dat er batterijen op de trap terecht kunnen komen en dat werknemers daarover kunnen uitglijden. Het dragen van veiligheidsschoenen was niet voldoende om het ongeval te voorkomen. Het had op de weg van de werkgever gelegen om effectievere maatregelen te nemen. Daarmee heeft de werkgever niet voldaan aan zijn zorgplicht en is hij aansprakelijk voor de schade.

 

Omdat er geen medische informatie beschikbaar is, kan op dit moment niet worden vastgesteld of de werknemer schade heeft geleden en ook niet wat de omvang van deze schade is. Dat zal de werknemer later alsnog moeten onderbouwen en zo nodig ook bewijzen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel