artikel

Teenamputatie door ongeval?

Veilig werken

Maar in maart 2008 wordt hij uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen met een zodanig letsel dat twee tenen van zijn linkervoet geamputeerd moeten worden. Hij stelt het uitzendbureau als werkgever aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden materiele en immateriele schade.

 

De werkgever bestrijdt dat het letsel het gevolg is van een arbeidsongeval of dat de amputatie van de tenen daarvan het gevolg zou zijn. Uit de medische verklaring zou blijken dat een en ander het gevolg is van door diabetes veroorzaakt gangreen.

 

Volgens de rechter is het voor een schadevordering als hier noodzakelijk dat de werknemer de feiten en omstandigheden die hij stelt voldoende onderbouwt of zo nodig, als de werkgever die feiten betwist, ook bewijst. Ten aanzien van het letsel heeft de werknemer daaraan voldaan: de amputatie is afdoende aangetoond. Dat de werknemer niet in maart maar eind februari 2008 in het ziekenhuis is opgenomen maakt dat niet anders.

 

Maar de werkgever heeft zowel het feit dat er een ongeval heeft plaatsgevonden als het oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel gemotiveerd betwist. Voor het oorzakelijk verband is aangevoerd dat er ook een andere oorzaak voor het letsel kan zijn, namelijk een complicatie als gevolg van diabetes. Daar lijkt immers ook de medische diagnose (de rechter merkt daarbij op: voor zover leesbaar) op te wijzen.

 

Daarom kan de werknemer niet volstaan met de enkele mededeling dat eind november 2008 een kist of verpakking op zijn voet is gevallen. Hij heeft dit niet nader onderbouwd, behalve met zijn eigen verklaring. Er is ook geen melding gemaakt van enig ongeval door de Arbeidsinspectie. Ook het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de uiteindelijke amputatie is niet hard te maken.

De vordering van de werknemer wordt afgewezen. Die heeft wel hoger beroep aangetekend.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel