artikel

Chef gaat over de rooie

Veilig werken

Daarop zegt de manager dat hij moet oppassen omdat hij anders ook kan gaan. Als de uitzendkracht het pand verlaat roept hij naar een collega: ‘Veel succes met zo’n baas als Adolf Hitler’. Hij moet daarna van een trapje af en krijgt van de manager een schop. De manager wordt geschorst en een dag later op staande voet ontslagen.

 

De manager bestrijdt het ontslag. Hij heeft de uitzendkracht aangesproken op het niet naleven van het verzuimprotocol dat bij het uitzendbureau gold; hij had zich noch ziek noch beter gemeld. De manager heeft gezegd dat de uitzendkracht zich moest verstaan met het uitzendbureau. Daarop heeft een collega commentaar geleverd.

 

Volgens de kantonrechter is de directe aanleiding voor het ontslag de trap van de manager en het feit dat dit voorval niet is gemeld. Terecht is gesteld dat een leidinggevende een voorbeeldfunctie heeft en dat juist van zo iemand onberispelijk gedrag verwacht mag worden. Het schoppen van een ondergeschikte rechtvaardigt in beginsel dan ook een ontslag op staande voet, maar daarbij moeten alle omstandigheden worden meegewogen.

 

In deze zaak acht de kantonrechter het volgende van belang: Als een werknemer door zijn leidinggevende van de werkvloer wordt weggestuurd – om wat voor reden dan ook – mag verwacht worden dat hij daaraan gehoor geeft. Dat was echter nu niet het geval: er ontstond een heftige woordenwisseling. Vast staat ook dat de uitzendkracht de manager bij zijn vertrek luidkeels vergeleek met Adolf Hitler. Dat deze opmerking, in combinatie met de woordenwisseling, een hevige gemoedsbeweging teweeg heeft gebracht en dat dit in rechtstreeks verband staat met de uitgedeelde trap acht de kantonrechter niet onaannemelijk.

 

Dat deze trap is gegeven met schoenen voorzien van stalen neuzen is niet bewezen, omdat de manager heeft betwist dat hij dergelijke schoenen moest dragen. Verder acht de kantonrechter het van belang dat de manager direct het uitzendbureau heeft ingelicht en dat die geen noodzaak zag tot verdere actie. Ook heeft de uitzendkracht geen hinder of schade van de trap ondervonden. Die heeft pas een maand later, na een telefonische vraag van de inlenende werkgever, aangifte gedaan. De manager was ruim 13 jaar in dienst en nog nooit betrokken geweest bij een incident. Gelet op alle omstandigheden is de kantonrechter van oordeel dat een dringende reden voor een ontslag op staande voet ontbreekt. Dat moet dan ook worden teruggedraaid.

 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel