artikel

Doelgericht werken door Puntje In De Verte

Veilig werken

Het sturingsmechanisme PIDV, dat uit de vliegerij is overgenomen, is een van de aspecten die wordt behandeld in de serie over CRM (Crew Resource Management) in vakblad Arbo. In het artikel ‘Op naar de horizon’ in nummer 7|8 van Vakblad Arbo, tonen de auteurs Gwen Bakx en Rene van Houtert aan hoe PIDV een team kan helpen een duidelijke doel te bepalen. Hieronder een korte samenvatting van dit artikel.

Exclusieve focus op directe signalen (zoals de strepen op de weg) is een contraproductieve vorm van micromanagement. Een PIDV daarentegen, geeft ruimte te anticiperen op wat je onderweg tegenkomt, zonder dat het je van je einddoel afleidt. Een PIDV geeft rust, terwijl micromanagement juist tot grotere werkdruk en onrust leidt.

Hoe wordt dit nu in team- of CRM-verband toegepast?
Het PIDV is het gezamenlijk referentiekader dat de zeven CRM-competenties samenbrengt. Een duidelijk doel maakt het immers makkelijker overeenstemming te krijgen over de positie ten opzichte van dat doel en over de weg daar naartoe.

Het Nieuwe Werken
Voor bedrijven die de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken hebben omarmd kan het formuleren en uitdragen van een goed doordacht PIDV een uitstekend zelfsturingsmechanisme zijn. Continu bijsturen van medewerkers op afstand is immers lastig.

Lees in het volledige artikel in vakblad Arbo meer over werken met een PIDV in de praktijk. Hoe ga je bijvoorbeeld om met meerdere subdoelen die samen wringen. En hoe werkt het binnen Defensie gehanteerde principe van opdrachtgerichte commandovoering?

 

Lees alle details over deze procedure in het volledige artikel in Vakblad Arbo, nummer 7/8 2012
 

Met daarnaast onder meer:

– Zwaar werk in het vizierAfbeelding
– Bezuiniging leidt tot vernieuwing
– Training moet weerbaarheid politie vergroten

 

> Bekijk de inhoudsopgave van dit nummer
> Profiteer een halfjaar van het speciale kennismakingstarief!

 

Reageer op dit artikel