artikel

Een stalkende ex-werknemer

Veilig werken

De arbeidsovereenkomst wordt op 14 november 2011 ontbonden. Anderhalf jaar lang benadert de man zijn werkgever constant via brieven, e-mails en telefoontjes en geeft aan dat hij genoegdoening wil. Een van de twee directeuren krijgt zo’n  200 tot 250 brieven en e-mails met ongeveer 550 bijlagen. Midden januari 2012 is er een gesprek tussen (de advocaat van) de werkgever en de twee directeuren en de werknemer. Daarna zoekt de werknemer geen contact meer. De werkgever en de twee directieleden vorderen nu in kort geding een contactverbod en een straatverbod voor de man.

 

De voorzieningenrechter stelt vast dat de werknemer de directieleden meer dan een jaar heeft ‘bestookt’ met brieven, e-mails en telefoontjes, waarin de werknemer zijn ongenoegen heeft geuit over de gang van zaken binnen het bedrijf en rond zijn vertrek. Vast staat ook dat zij zich daardoor bedreigd voelden. Weliswaar zijn er geen brieven meer ontvangen na het gesprek met de advocaat van de eisers, maar de werknemer heeft op de zitting bevestigd dat hij alleen onder voorwaarden met zijn acties wil stoppen. Daarom is volgens de rechter deze procedure terecht in gang gezet.

 

Gelet op de omvang en de inhoud van de correspondentie is een contactverbod gerechtvaardigd. Voor de werknemer blijft, ook met een contactverbod, de weg open om  te proberen via een juridische procedure de door hem gewenste genoegdoening te bewerkstelligen. Hij heeft geen verweer gevoerd tegen het beperkte straatverbod, zodat ook dat wordt toegewezen.

 

De voorzieningenrechter verbiedt de werknemer om gedurende een jaar de directieleden te benaderen, lastig te vallen dan wel hinderlijk te volgen per telefoon, e-mail, brief of anderszins. Ook mag hij niet meer verblijven binnen een straal van 25 meter van de kantooradressen en de huisadressen van beide directeuren. Dit alles op straffe van een dwangsom van €500 per keer met een maximum van €25.000. De werknemer moet ook de proceskosten van de werkgever betalen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel