artikel

Het ambitieuze veiligheidsstreven van AkzoNobel

Veilig werken

Niet de productie, maar het aantal veilig geproduceerde tonnen is een van de kritische prestatie-indicatoren van het bedrijf. Het Safety Improvement programma maakt gebruik van onder meer inspectieronden, werkvergunningen, peer to peer feedback, re-actformulieren, management of change en disciplinaire maatregelen bij overtreding van lifesaving rules. Ook werd er een Behavior Based Safetyprogramma (BBS) ontwikkeld waarbij medewerkers elkaar observeren.

Beinvloeden van gedrag is een van de speerpunten binnen Chlor-Alkali. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden is dan ook een belangrijk deel van het Safety Improvement Plan. Ook het direct signaleren van onvolkomenheden staat hoog in het vaandel. De intrinsieke risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt, zoals chloor, worden onderkend. Hieraan mogen medewerkers absoluut niet worden blootgesteld. Gedrag wordt daarom op alle mogelijke fronten beinvloed.

In de procedures staat daarom dat:

  • een werkvergunning en taak-risicoanalyse is verplicht voordat aan een machine mag worden gewerkt;

  • er wordt een management-of-change procedure gevolgd bij verandering van een installatie.

Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Alle  incidenten zijn te voorkomen’ dat verscheen in het septembernummer van vakblad Arbo>>. Bekijk hier welke artikelen verder verschenen in dit themanummer ‘Veilig werken’.

Reageer op dit artikel