artikel

Ladder wegens renovatie niet geborgd

Veilig werken

De ladder staat gewoonlijk in de vloersparing van de zesde verdieping. Bij dat toegangsluik hoort een losse steekladder met tien sporten. Aan de bovenkant zitten bevestigingshaken, die aan een paar ogen moeten worden opgehangen.

 

Tijdens het ongeval waren er renovatiewerkzaamheden aan de gang, waarbij in de vloersparing een vlizotrap zou worden geplaatst. Daarvoor moest het oude luik worden verwijderd, de opening worden vergroot en waren de ogen om de trap te borgen verwijderd. De zorginstelling had de opdracht tot renovatie gegeven aan een aannemer, die de uitvoering weer had uitbesteed aan een onderaannemer.

 

Die onderaannemer wordt, na onderzoek door de arbeidsinspectie, strafrechtelijk veroordeeld omdat er geen doeltreffende maatregelen waren genomen om de risico’s van het gebruik van de ladder te voorkomen. De werknemer stelt de zorginstelling als werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. Diens verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af.

 

In een deelgeschilprocedure verzoekt de werknemer vast te stellen wie aansprakelijk is voor het ongeval. Volgens de rechtbank staat vast dat er geen markering of andere waarschuwing was dat de ladder niet kon worden gebruikt. En ook al was de ladder zodanig neergezet dat die niet direct kon worden bestegen en ook als zichtbaar was dat het houten frame was verwijderd, dan nog geldt dat zonder een markering een situatie werd gecreeerd waarin de aanmerkelijke kans bestond dat derden de ladder zouden beklimmen en – zoals hier het geval was – pas dan zouden merken dat die niet geborgd was.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel