artikel

Maskerade

Veilig werken

Dat is lastig adviseren op afstand. En elk geval moeten deze werkzaamheden en de daarvoor benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen in de risico-inventarisatie & -evaluatie omschreven staan. De arbocoordinator moet op de hoogte zijn van deze RI&E. Daarnaast lijkt het in elk geval zinnig om een arbeidshygienist te raadplegen.

 

We kennen twee groepen maskers:

1.       Het chirurgisch masker valt onder de MDD (Medical Device Directive, een richtlijn voor medische hulpmiddelen). Deze richtlijn stelt voorwaarden aan constructie en prestatie, waarbij rekening is gehouden met de patient, de gebruiker en andere personen die met het product in contact komen. Medische hulpmiddelen zijn, afhankelijk van de bescherming voor de patient, ingedeeld in vier categorieen. Categorie 1 is voor het laagste ren categorie 4 voor het hoogste risico. Voor categorie 1en 2 volstaat een CE-merk. Voor categorie 3 en 4 is daarnaast ook het nummer vereist van de Europese standaard waaraan het product voldoet.

2.       Het ademhalingsbeschermingsmasker (ABM) valt onder de PPE (Personal Protective Equipment Directive, een richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen). De PPE-richtlijn zegt dat alle persoonlijke beschermingsproducten moeten voldoen aan de eisen van categorie 3. Dit betekent dat zij voorzien moeten zijn van het CE-merk en een registratienummer.

 

Maskers worden voor verschillende doeleinden gebruikt:

1: bescherming van de drager tegen besmetting door spetten en spatten

2: bescherming van de patient tegen micro-organismen uit de neus/keelholte van de zorgverlener

3: bescherming van de drager tegen aerogene besmetting.

Het chirurgisch masker is zowel bedoeld om de medewerker te beschermen tegen bloed en andere lichaamsvloeistoffen, als om de patient te beschermen tegen micro-organismen die worden uitgeademd door de drager van het masker. Ze zijn niet gemaakt om de drager te beschermen tegen micro-organismen die via de lucht worden overgebracht. Overdracht door grote druppels over een kleine afstand tussen bron en gastheer wordt voorkomen, het masker moet vooral worden gezien als afscherming van neus en mond.

Reageer op dit artikel