blog

Winnen of verliezen

Veilig werken

Heeft succes te maken met het vermogen om goed af te wegen welke risico’s je
bereid bent te accepteren? Om vervolgens de juiste keuze te maken, en op het juiste moment de juiste balans te vinden tussen rendement en (on)acceptabele risico’s?
 

Winnen of verliezen

Dat het omgaan met risico’s een kunst op zich is, blijkt uit het artikel van Hans Vermeeren in Arbo nummer 9. Veel bedrijven worstelen ermee, zeker als het gaat om arbo en veiligheid. Zij moeten ook steeds meer zelf doen: risico’s afwegen en prioriteiten stellen. Tegelijkertijd weten we dat de kennis bij veel organisaties ontbreekt om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen; recent onderzoek van de NAAW geeft dit nog eens aan.
 

Maar ook voor de overheid is het niet makkelijk. Deze trekt zich steeds meer terug. Het kabinet wilde een meer risicogestuurd, selectief toezicht en bezuinigde op handhaving
en controle.De veiligheidsincidenten die veelvuldig in het nieuws zijn, laten echter zien dat overheid en bedrijfsleven in de praktijk nog lang niet altijd dezelfde veiligheidscriteria
hanteren en dezelfde risico afwegingen maken. De markt lijkt nog helemaal niet klaar voor een deugdelijke zelfregulering.

 

Bij het ter perse gaan van Arbo nummer 9 is nog niet duidelijk wat 12 september ons gaat brengen. Volgt er opnieuw een regeerakkoord met een inspectievakantie voor het bedrijfsleven? Bij de lijsttrekkersdebatten valt in ieder geval de risicomijdende koers van de meeste politici op. Zij lijken niet verliezen belangrijker te vinden dan winnen. Zijn kennelijk bang om neergesabeld te worden door fact checkers en te boek te staan als Pinokkio. De uitslag van de verkiezingen zal leren welke partijen de juiste risico-inschatting maakten. Ik ben benieuwd!

Reageer op dit artikel