nieuws

Giftige stoffen en gevaarlijke machines

Veilig werken

In de transportmiddelenindustrie wordt nog op grote schaal onveilig gewerkt. Na controles in 2013 en 2014 constateert de Inspectie SZW dat 83 procent van de gecontroleerde bedrijven overtredingen begaat.
De helft van de overtredingen betrof het gebrek aan machineveiligheid. Daarbij gaat het voornamelijk om machines waarvan de bewegende delen niet (voldoende) zijn afgeschermd, zoals bijvoorbeeld zagen en boormachines. Ook werden de machines niet of niet genoeg gekeurd.

Gevaarlijke stoffen

Aanwezige gevaarlijke stoffen waren niet, of onvoldoende, in kaart gebracht. Hierbij is in het bijzonder gelet op de blootstelling aan Vluchtige Organische Stoffen (VOS), zoals oplos- en verdunningsmiddelen. Deze stoffen kunnen vanuit de longen in het lichaam komen met alle schadelijke gevolgen van dien. Bij de inspecties zijn meerdere malen open vaten met dit soort stoffen aangetroffen. Daarnaast werd er in binnensituaties gewerkt met vorkheftrucks. De dieselmotorenemissie (DME) die hierbij wordt uitgestoten is kankerverwekkend.

Hardleers

De geïnspecteerde bedrijven bestonden voor ongeveer tweederde uit bedrijven waar de Inspectie SZW in 2008 al langs is geweest. De bedrijven die destijds hun zaakjes niet op orde hadden, bleken bijzonder hardleers. Tijdens de herhaalcontroles bleek dat bedrijven niet veiliger zijn gaan werken, maar dat er juist meer overtredingen zijn geconstateerd. Bij slechts 13 procent van de bedrijven waren de arbeidsomstandigheden in orde.

Bij de bedrijven gaat het onder andere om: fietsfabrikanten, carrosseriebedrijven die vrachtwagens en opleggers maken, bedrijven die (onderdelen van) vliegtuigen bouwen of vervoersmiddelen voor personen met een fysieke beperking

Reageer op dit artikel