nieuws

Verziekte DuPont de hele buurt?

Veilig werken

Mensen die in Dordrecht in de buurt hebben gewoond van de chemiefabriek DuPont/Chemours, zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA).

Verziekte DuPont de hele buurt?

Die waarden waren hoger dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toestaat. Er zijn verscheidene scenario’s doorgerekend. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden, meldt het RIVM.

Blootstelling

Het RIVM heeft de verspreiding van de stof bekeken in de periode 1970 tot 2012. Rond de fabriek is geen sprake van een verhoogde blootstelling aan PFOA via drinkwater. Mensen zijn wel via de lucht aan de stof blootgesteld. Uit aanvullend onderzoek moet blijken of een gezondheidsonderzoek onder omwonenden zinvol is. Mensen die na 2002 in de buurt van de fabriek zijn komen wonen, hoeven zich in elk geval geen zorgen te maken. Vanaf dat jaar zijn de gemeten waarden binnen de veilig geachte grens, aldus het RIVM.

Gezondheidseffecten

Het RIVM zegt dat bij een dergelijke chronische blootstelling aan PFOA gezondheidseffecten (zoals aan de lever) niet zijn uit te sluiten. Uit dierproefstudies blijkt dat het extra risico op kanker beperkt lijkt. Concretere duidingen van mogelijke gezondheidseffecten zijn op basis van het RIVM-onderzoek niet te geven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten weten met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht te hebben afgesproken om alle aanbevelingen van het RIVM direct over te nemen.

PFOA

PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst, omdat die moeilijk afbreekbaar is, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend. Mogelijke gezondheidseffecten bij werknemers vallen buiten het bereik van dit onderzoek, zegt het RIVM. Daar is meer onderzoek voor nodig.

Lees meer in het Handboek Arbeid en gezondheid

Reageer op dit artikel