nieuws

Analyse 15 jaar incidenten met gevaarlijke stoffen

Veilig werken

Het RIVM heeft 326 incidenten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd die tussen 2004 en 2018 plaatsvonden bij grote chemische bedrijven. Het ging om incidenten waarbij de veiligheid van werknemers in het geding was.

Analyse 15 jaar incidenten met gevaarlijke stoffen

In totaal vielen er bij de incidenten met gevaarlijke stoffen 215 slachtoffers, onder wie vijf doden. De aard, omvang en oorzaken van de incidenten zijn in de onderzochte periode gelijk gebleven. Het jaarlijkse aantal incidenten met relatief ernstige gevolgen is in de periode ook niet wezenlijk veranderd.

> BEKIJK het volledige RIVM-rapport (pdf)

Meeste incidenten met gevaarlijke stoffen bij dagelijks werk

Bij 90 procent van de onderzochte incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Bij 28 procent daarvan ontstond een brand of explosie. Drie keer (1 procent) gingen werknemers een installatie met gevaarlijke stoffen binnen. Zulke incidenten met gevaarlijke stoffen ontstonden vooral tijdens de normale werkzaamheden (60 procent) of tijdens het onderhoud (20 procent). Daarbij ademden slachtoffers giftige of schadelijke stoffen in. Of zij liepen brandwonden op door chemische reacties of hitte. Opvallend is dat bij de incidenten tijdens het onderhoud verhoudingsgewijs meer slachtoffers vielen.

> LEES OOK: 1200 medewerkers trainen voor een turnaround

Chemische bedrijven verantwoordelijk voor procesveiligheid

Chemische bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en de productieprocessen en -werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. De onderzochte incidenten ontstonden doordat er in de reguliere procesvoering dingen mis gingen. Daarbij zijn de afwijkingen die daar het gevolg van waren, niet tijdig opgemerkt. En daar ligt dan ook een kans op verbetering van de veiligheid. Want geschikte maatregelen invoeren om deze afwijkingen op tijd in beeld te krijgen en te herstellen, zou eerder ingrijpen mogelijk maken. En dit zou onder andere de kans verkleinen dat incidenten ontstaan door ongewenste menselijke handelingen of door verzwakking van materiaal.

> LEES OOK: Procesveiligheid, dit is het en zo werkt het

Inzichten gebruikten om veiligheid verder te verbeteren

Voor de analyse zoals hier beschreven zijn incidentonderzoeken van de Inspectie SZW gebruikt. Aansluitend is het RIVM in opdracht van het ministerie van SZW nagegaan wat de overeenkomsten en verschillen tussen de onderzochte incidenten zijn. Inspectiediensten kunnen deze analyse vervolgens gebruiken voor hun inspectie- en handhavingsstrategieën. En bedrijven kunnen de verkregen inzichten gebruiken om de veiligheid verder te verbeteren.

Bron: rivm.nl

 

> TIP: Nyenrode collegereeks

Veiligheidsregels voor de veiligheid? Think again

Reageer op dit artikel