artikel

KORT NIEUWS

Wetgeving

‘Er moeten landelijke kwaliteitseisen komen waaraan alle brandweerlieden moeten voldoen’, zei de nieuwe voorzitter van de branchevereniging, Caroline van der Wiel, 4 oktober in haar openingsspeech. ‘De brandweer kent veel ingesleten gewoonten.

 

Het wordt tijd om die oude concepten eens af te stoff en.’ •

 

Op www.infomil.nl is de Checklist PGS 15 beschikbaar (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoff en). In deze checklist zijn de hoofdstukken 3 (algemene eisen), 6 (gasfl essen) en (spuitbussen en gaspatronen)

 

verwerkt. De checklist is niet bruikbaar voor de andere hoofdstukken van de PGS 15. •

 

Dankzij de nieuwe dienstregeling van het goederenvervoer is het spoornet overbelast. Omdat spoorbeheerder Prorail volgend jaar veel achterstallig onderhoud moet doen, dreigen er overdag veel treindiensten uit te vallen. Minister Eurlings van Verkeer wil nu dat er meer in de nacht aan het spoor wordt gewerkt.

 

Daartoe wil hij ook oudere baanwerkers inzetten.

 

Maar volgens de Arbowet mogen 55-plussers niet verplicht worden ‘s nachts te werken. De minister wil dan ook dat de arboregels worden versoepeld. •

 

De International Civil Aviation Organisation (ICAO) is enige tijd geleden een project gestart dat de verpakkingsinstructies voor het vervoer van gevaarlijke stoff en door de lucht grondig herziet. Het gaat daarbij om gebruiksvriendelijkheid en om een verdere harmonisatie tussen de UN model regulations. De instructies blijven het driecijferssysteem houden, waarbij het eerste nummer overeenkomt met de gevarenklasse. Om verwarring met de bestaande instructies te voorkomen, worden er compleet nieuwe nummers gebruikt. •

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft informatie voor milieuprofessionals via www.rivm.nl/

 

milieuportaal beter toegankelijk gemaakt. Met dit nieuwe portaal wil het RIVM milieu- en stoffeninformatie in al haar aspecten beschikbaar stellen voor iedereen die beroepsmatig met milieu en veiligheid bezig is. •

 

Reageer op dit artikel