artikel

ledereen alvast een fijn weekeinde!

Wetgeving

Zo’n toekomst gloort voor alle vier miljoen Nederlandse kantoorwerkers. Want dezelfde reportage meldt dat werkgeversorganisatie VNONCW het recht op thuiswerken wil stimuleren. Een paar dagen voor de uitzending verklaarde directeur Niek Jan van Kesteren dat de werkgevers dit het komende voorjaar tijdens de Participatietop met de bonden gaan bespreken. Hij riep de overheid op om initiatieven te ondersteunen met bijvoorbeeld fiscale maatregelen. Werkgevers moeten ondertussen het thuiswerken onder hun medewerkers promoten. Argumenten voor thuiswerken zijn er te over. Natuurlijk zal alleen al dat lage ziekteverzuim van Interpolis menig werkgever aan het denken zetten, maar Van Kesteren appelleerde aan een nog diepere afkeer bij ondernemend Nederland: die van files en een groot personeelstekort. Onze economie wordt bedreigd door een enorm verkeers- en arbeidsmarktinfarct, aldus de directeur. Met thuiswerken sla je een dubbelslag: je haalt mensen van de weg en tegelijkertijd … leid je hen naar de arbeidsmarkt.’lk zie het als een optie voor mensen die nu in deeltijd werken of helemaal niet werken, omdat ze hun privesituatie niet kunnen combineren met een baan’.

 

Een prima initiatief, zeggen de bonden, en hard nodig ook. Want volgens woordvoerder Richard Gielen van de FNV komt het thuiswerken onvoldoende van de grond. ‘Het probleem is dat je er als medewerker vaak zelf achteraan moet. Je kunt een verzoek indienen, maar dan hangt het er toch vanaf hoe de werkgever erover denkt. Loopt die er zelf warm voor, dan verleent hij wel toestemming, anders niet. alleen bij zakelijke dienstverlening of ICT zie je duidelijke afspraken in de cads’.

 

Die huiver bij werkgevers is goed te verklaren, want thuiswerkers blijven niet alleen thuis, maar moeten ook werken. Hoe controleer je dat ze dit werkelijk doen? Bovendien: op het moment dat de werknemer zijn werk naar huis neemt, verhuist de Arbowet mee. De gevolgen laten zich raden: een werkgever die op huisbezoek gaat om zich van de situatie op de hoogte te stellen, een RIE die moet worden aangepast, een dure inrichting bij iedereen die regelmatig thuis werkt. Maar VNO-NCW-woordvoerder Roelf van der Kooij veegt deze beren resoluut van de weg. ‘Sommige mensen zoeken altijd spijkers op laag water en zien overal bezwaren. Het is nog veel te vroeg om in te gaan op dit soort details. We gaan dit op de Participatietop eerst met de bonden en de overheid bespreken en daarna kijken we naar een nadere invulling’.

 

Terug naar Interpolis dan maar. Ook bij deze thuiswerkvriendelijke organisatie ziet men nadelen van al te veel vrijheid. Niet iedereen is geschikt om thuis te werken, benadrukt manager Gerard van Laarhoven. ‘Sommige medewerkers kost het erg veel moeite om hun werk op tijd af te hebben. Dan kan ik me voorstellen dat een leidinggevende hem of haar liever naar kantoor haalt. Want het gevaar bestaat dat zo’n medewerker te veel uren maakt, en dat heeft op termijn weer nadelen. Dus het plan om het als recht vast te leggen in cao’s gaat te ver’.

 

Tips bij thuiswerken

 

Hanteer duidelijke criteria voor wie wel en niet voor telewerken in aanmerking komt (bijvoorbeeld woon-werkafstand).

 

Kijk hoe u de thuiswerkplek z6 kunt aanpassen dat de thuiswerkers veilig kunnen werken.

 

Geef ook thuiswerkers voldoende voorlichting over de eventuele arbeidsrisico’s.

 

Kijk welke belastingvrije vergoedingen u uw thuiswerkers kunt geven.

 

Verstrek afgeschreven PC’s aan familieleden van de thuiswerker; de bedrijfs-PC wordt dan niet gebruikt voor privedoeleinden.

 

Zorg dat u uw werknemers bindt en dat het aantrekkelijk wordt om langs te komen: richt bijvoorbeeld fitnessruimtes in, en uitgebreide koffiecorners.

 

Evalueer na een jaar of de investering voor thuiswerken is terugverdiend.

 

 

Deze laatste uitspraak komt niet uit de lucht vallen. Wantjuist zo’n recht op thuiswerk, vastgelegd in de cao, zou Van Kesteren hebben bepleit – volgens veel media. Sterker nog: met dit voorstel zou de werkgeversvoorman binnenkort naar de bonden willen stappen. Maar een blik op de site van VNO-NCW stelt het beeld scherper

 

– en tegelijk weer vager. De directeur sprak alleen over een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden, zo blijkt. ‘Er moet goed worden afgesproken wat wanneer van werknemers wordt verwacht. Desnoods zouden hierover in cads afspraken gemaakt moeten worden’.

 

Woordvoerder Van der Kooij vat het werkgeversstandpunt nog even samen. Ja, zijn organisatie is groot voorstander van thuiswerken. En ja, men wil hier zeker over praten op de Participatietop. Maar een thuiswerkrecht in de cao

 

– daar is geen sprake van.’Je kunt dat niet voor alle kantoorwerkers vastleggen: we kennen hier geen geleide economie. Werkgevers weten zelf het best wanneer het werk thuis kan worden uitgevoerd en welke werknemers hier geschikt voor zijn. Je moet dit per bedrijf bekijken’.

 

LlEVER DE FILE

 

Ook de medewerker zelf zit vast aan oude gewoonten. De nieuwste Ernst & Young ICT Barometer geeft het aan: driekwart(!) van de directeuren, managers en professionals heeft de mogelijkheid om thuis te werken. Bovendien vordert het werk daar beter dan op kantoor. En toch sluit iedereen elke ochtend geduldig aan in de file. Deze werknemers beseffen nauwelijks dat ze met thuiswerken reistijd, files en CO’-u itstoot zouden terugdringen.

 

 

Meerweten?

 

http://thuiswerk.startpagina.nl http://home.szw.nl/navigatie http://www.aeno-telewerken.nl www.vnoncw.nl

 

Reageer op dit artikel