artikel

RECENTE PUBLICATIES

Wetgeving

We kennen hem al jaren: het praktijkboek Arbo in kantoren. Vorig jaar nog bespraken we een herziene druk en onlangs bracht de postbode ons alweer de opvolger. Aan ons signalement in ARBO -2004 hebben we weinig toe te voegen. Arbo in kantoren is nog steeds het helder geschreven en complete naslagwerk dat het al jaren is. Volgens sommigen is het te ‘basic’, maar de laagdrempelige aanpak van de auteur maakt dat zijn boek ook begrijpelijk is voor nieuwelingen in het vak. De vele preventiemedewerkers die zich volgend jaar zuchtend zullen afvragen wat ze toch van de arbo moeten, mogen er blij mee zijn. In vergelijking met de vorige uitgave is met name de informatie op het gebied van wetgeving en normering bijgewerkt en verder heeft het boek een nieuwe, frisse omslag gekregen.

 

Hagen, R.H., ‘Praktijkboek arbo in kantoren’, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2004, ISBN 9013012787. 230 pagina’s, prijs: € 52,–

 

De leek denkt bij arbeidsomstandigheden niet gelijk aan werkdruk, stress of seksuele intimidatie. Toch hebben deze factoren grote invloed op het geestelijke en lichamelijke welbevinden van ieder die werkt. Vandaar dat de Arbowet werkgevers ook verplicht om aandacht te besteden aan het welzijn van hun werknemers. Het Praktijkboek Welzijn is geschreven om de werkgevers daarbij van dienste te zijn. De auteurs laten tal van welzijnsonderwerpen de revue passeren, zoals RSI, burn-out, ongewenste omgangsvormen, alcohol en agressie & geweld. Per onderwerp leggen zij uit wat het probleem precies inhoudt, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn en wat de werkgever er tegen kan of moet doen. Daarbij laten ze het niet alleen bij de theorie, maar reiken ze ook praktijkoplossingen aan in de vorm van plannen van aanpak en checklijsten. De bijlagen bevatten onder andere toolboxes, tips, vragenlijsten en onderdelen van een klachtenreglement.

 

Laan, R. van der e.a., ‘ Praktijkboek Welzijn 2005. De mens in de organisatie’, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2004, ISBN 9013013058. 224 pagina’s,

 

prijs: € 91,–

 

‘De problematiek met betrekking tot de arbeidsomstandigheden komt steeds meer in een juridisch kader te staan’, stelt Rob Poort in de inleiding van zijn boekje over wetgeving en aansprakelijkheid. Werknemers proberen steeds vaker hun ongevalsschade op hun werkgever te verhalen, terwijl werkgevers zich niet zo maar meer een boete laten opleggen. Vandaar dat steeds meer niet -juristen behoefte hebben aan een juridische inleiding op de arbeidsomstandigheden, aldus Poort. Met zijn bondige boekje biedt hij een dergelijke inleiding. Poort begint met een uitleg van de systematiek van de wet, gevolgd door hoofdstukken over rechtshandhaving en het onderscheid tussen publiek en privaatrecht. Daarna komt hij op de rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Deze behandelt hij per soort wet. Poort belicht ook de beroepsaansprakelijkheid van de arboprofessional. Voor de professional in loondienst is die net zo groot, of liever klein, als van de gewone werknemer schrijft Poort. Voor de vrije beroepsbeoefenaar kan het echter anders liggen. Deze heeft niet alleen met contractuele afspraken te maken, maar kan daarnaast ook voor het begaan van een onrechtmatige daad aansprakelijk worden gesteld. Beide categorieen arboprofessionals doen er dan ook goed aan om zorgvuldig te werken, luidt Poorts conclusie.

 

Poort, R. ‘Wetgeving en aansprakelijkheid’,

 

Alphen aan den Rijn 2004, ISBN 9013013163.

 

94 pagina’s, prijs: € 32,–

 

‘Jarenlang was de externe veiligheid een aandachtsgebied van een klein clubje mensen’, schrijft redactielid Rob Geerts in het nieuwe tijdschrift Externe veiligheid. ‘Iedereen kende elkaar eigenlijk wel.’ Dat knusse is er gauw af na de rampen met gevaarlijke stoffen in Flixborough, Seveso, Sandoz en Bhopal. Brussel komt met regels en steeds meer mensen gaan zich professioneel met externe veiligheid bezighouden. Externe veiligheid ontwikkelt zich tot een serieus vakgebied en het kleine clubje van weleer groeit uit tot een grote club. Alle reden dus om een vakblad te starten, moet iemand bij uitgeverij Kluwer hebben gedacht. De redactie van Externe veiligheid zet hoog in: ‘Ons staat een vakblad voor ogen dat het platform is voor de uitwisseling van kennis, ervaring, inzichten en meningen’, aldus Geerts in zijn redactioneel. In het eerste nummer vindt de lezer onder andere informerende artikelen over het uitvoeringsprogramma externe veiligheid en fysieke veiligheidsaspecten van meervoudig ruimtegebrek. Andere artikelen zijn gewijd aan vuurwerk, de gemeentelijke praktijk en aan de adviestaak van de brandweer. Verder bevat het blad interviews met een HSE-manager van Shell en met de burgemeester van Vlaardingen, wiens gemeente volgens het blad in ‘een van de meest kwetsbare petrochemische gebieden van Nederland ligt’. In het slotartikel trekt redacteur Ale voorzichtig lessen uit de gasexplosie afgelopen zomer in het Belgische Ghislengien (Gellingen). Hij concludeert dat buisleidingtransport ondanks alles gewoon veilig is en veel voordelen kent. Maar: ‘Net als bij allerlei andere onderwerpen op het gebied van de veiligheid is het wel van belang de bestaande regels te handhaven en het bestaande beleid uit te voeren. Het kan immers ook ons overkomen .’

 

Ale, B. e.a. (red), ‘ Externe veiligheid. Tijdschrift over risico en ruimte’, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2004, ISSN 1574-0307, 32 pagina’s, verschijnt vier keer per jaar, abonnement € 89 per jaar (incl. BTW)

 

Reageer op dit artikel