artikel

Preventie weer centraal

Wetgeving

Auteur: Ton Bennink

 

De bedrijfsarts zit de laatste decennia in een achtbaan. Tot de introductie van de Arbowet in 1994 deed hij vooral preventief bedrijfsgezondheidskundig werk. Met de komst van de wettelijk verplichte verzuimcontrole daalde hij (volgens velen ook overdrachtelijk) af naar het in hoofdzaak controleren van zieke werknemers. Sinds 2005 ontwikkelt het vak zich echter weer in de richting van preventie. Dat komt mede door wettelijke veranderingen die de verantwoordelijkheid voor ziekte en verzuim bij het bedrijfsleven leggen.

 

Monique Loo, zelfstandig bedrijfsarts in Epe, werkt al lang niet meer in een spreekkamer. “Ik denk dat tachtig procent van alle bedrijfsartsen proactief en preventief op de werkvloer werkt.” Volgens haar dient een bedrijfsarts te activeren en anderen zelf te laten nadenken over elkaars ‘gezonde’ inzet, ook met de capaciteiten en beperkingen die er zijn. Herman Spanjaard, twintig jaar bedrijfsarts, is meer in de spreekkamer bezig. “Ik werk voor productiebedrijven en kantoren. Bij productiebedrijven heb je vaker te maken met lichamelijke klachten.  Bij grote kantoren ligt dat anders. Daar beoordeel ik veel meer of managers wel voldoende ‘skills’ hebben om hun medewerkers gemotiveerd te houden.”

 

Spanjaard denkt in tegenstelling tot Loo dat de medische techniek in de opleiding juist een grotere rol gaat spelen. Dat komt mede door Europese ontwikkelingen. “Nederland loopt voorop in preventie. Maar elders in Europa zit de bedrijfsarts traditioneel in de medische hoek en doet hij veel keuringen. Wij ontkomen er niet aan ook meer aandacht te geven aan het medisch technische. Zo is klinische ervaring geen vereiste in onze opleidingen. Over pakweg tien jaar schrijft Europa echter voor dat we een of twee jaar klinische ervaring moeten hebben.”

 

Theo Senden, bedrijfsarts en hoofd bedrijfsgezondheidszorg van het UMC St. Radboud en de Radboud Universiteit, voorziet een schisma in het vak van de bedrijfsarts. “Het klinkt misschien wat badinerend, maar ik denk dat in de toekomst een beperkt deel van onze collega’s zich zal laten gebruiken voor repressieve verzuimbegeleiding en de rest zich zal inzetten voor een gezond bedrijf.”

Reageer op dit artikel