artikel

Trammelant in arboland

Wetgeving

Auteur: Walter Baardemans

 

In een open brief aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwoordt Stichting Arbouw wat zij noemt ‘de negatieve ontwikkeling die is ontstaan rondom het aanstellen van de preventiemedewerker’. Per 1 juli 2005 zijn bedrijven volgens de Arbowet verplicht om de deskundige ondersteuning bij preventie intern te organiseren door het aanstellen van een of meer interne medewerkers met preventietaken. De wetgever blijft vaag over de benodigde kwalificaties van de preventiemedewerker.

 

Arbouw, het kennis- en service-instituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid, constateert in de brief: “We zijn nog maar koud onderweg of de preventiemedewerker valt al ten prooi aan opleidingsinstituten, certificeringinstellingen en arbodiensten.” Volgens Arbouw overspoelen opleiders bedrijven met aanbiedingen van dure cursussen. Werkgevers krijgen daarin soms ‘volstrekt onjuiste informatie’ over wettelijke eisen. Ook worden werkgevers opgescheept met een cursusaanbod van zeer algemene arbokennis en -vaardigheden. Cees van Vliet, algemeen directeur van Stichting Arbouw: “De wijze waarop opleiders, arbodiensten en certificeringinstellingen op de nieuwe ontwikkelingen inspelen doet de zaak van arbeidsomstandigheden geen goed. Het werkt averechts op het enthousiasme van ondernemers om op een goede manier iets met arbeidsomstandigheden te doen.”

 

Directeur Ton Schoenmaeckers van de BOA begrijpt weinig van de kritiek. Hij beschouwt de open brief van Stichting Arbouw aan de staatssecretaris als ‘een flinke misser’. “Onze leidraad is helemaal nog niet klaar, de brief is verstuurd op een idioot moment en deugt ook inhoudelijk niet.”

 

Schoenmaeckers stelt dat de leidraad van Stecr/BOA helemaal geen blauwdruk wil zijn voor het kwalificatieniveau van de preventiemedewerker. De leidraad is een hulpmiddel om stapsgewijs te bepalen hoe je vereiste deskundigheid vaststelt. Behalve de opleidingen en BOA-leidraad richt Arbouw haar pijlen ook op certificeringinstellingen. Zij vreest dat opdrachtgevers straks naar gecertificeerde preventiemedewerkers vragen, terwijl daarvoor geen enkele wettelijke grondslag is. Op dit moment ontwikkelt certificeringinstelling DNV via een waarborgcommissie een competentieprofiel voor preventiemedewerkers.

Reageer op dit artikel