artikel

Oplossingenboek met afspraken

Wetgeving

Auteur: Huub Achterberg

 

Grondafhandeling van vliegtuigen op Schiphol is een zeer complex proces met vele spelers en een secure timing. Het gaat erom binnen een half uur de passagiers uit en weer in te laten stappen, bagage en vracht in en uit te laden, catering aan boord te brengen, het vliegtuig schoon te maken en te tanken.

De verschillende grotere en kleinere bedrijven die diensten leveren op het terrein van grondafhandeling op de luchthaven, hebben zich verenigd in de Schiphol Ground Handling Committee (SGHC). Die probeert gezamenlijke werkafspraken te maken over arbeidsomstandigheden en ontwikkelde ook de arbocatalogus. Vrijwel alle bedrijven van de SGHC namen hieraan deel, en dat zorgde voor veel draagvlak en enthousiasme.

De arbocatalogus moest bij de ‘handen-uit-de-mouwencultuur’ aansluiten. Daarom is het een oplossingenboek geworden, met concrete afspraken en voorbeelden van beheersmaatregelen voor bekende risico’s. Per risico zijn vaak meerdere beheersmaatregelen aangegeven, waarbij eerst de maatregel bij de bron vermeld staat (bijvoorbeeld stroom via een vaste voorziening in plaats van een aggregaat) en uiteindelijk de benodigde beschermende middelen (goede gehoorbescherming op de vliegtuigopstelplaats) of medische begeleiding (gehooronderzoek).

De relevante risico’s en bijpassende beheersmaatregelen zijn ingedeeld per werkproces: passagiersafhandeling, bagageafhandeling, vrachtafhandeling, het afhandelen van vliegtuigen op het platform en de schoonmaak. Zo kan iedereen snel de voor hem of haar relevante risico’s en beheersmaatregelen vinden.

Per werkproces heeft een werkgroep vanuit de praktijk de arbocatalogus gevuld. In de werkgroepen is regelmatig gediscussieerd over beheersmaatregelen in de arbowetgeving die niet algemeen uitgevoerd worden. Denk daarbij aan het aanbieden van PAGO of het hebben van eigen bedrijfshulpverleners naast de Schipholbrede brandweer en ambulancepost. Ook zijn er maatregelen die bij een groot en gespecialiseerd bedrijf economisch haalbaar zijn, maar in een klein bedrijf met allround medewerkers te kostbaar, zoals geautomatiseerde tilhulpen. Deze zijn als goede voorbeelden opgenomen in de arbocatalogus.

De laatste puntjes worden nu op de i gezet. De diverse directies en ondernemingsraden moeten akkoord gaan met de arbocatalogus die ter toetsing wordt voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. De arbocatalogus wordt twee keer per jaar nagelopen en geactualiseerd. De overlegstructuur die nu tot stand is gekomen, blijft de basis voor het beheer.

Reageer op dit artikel