artikel

Fatale val van heftruck

Wetgeving

De heftruck werd bestuurd door een 17-jarige werknemer van de scheepswerf. Hij was niet in het bezit van een certificaat of rijbewijs. Volgens eigen zeggen heeft de projectleider hem in vijf minuten geleerd hoe hij de heftruck moest besturen.

 

Het openbaar ministerie vervolgt de onderneming, omdat er werkzaamheden zijn verricht waarbij gevaar kon ontstaan voor de veiligheid van andere personen dan de werknemers en geen doeltreffende maatregelen zijn genomen om dat gevaar te voorkomen (art. 10 Arbowet).

De werkgever voert aan dat het bedrijf sinds 2003 VCA-gecertificeerd is. Verder betrof het een werknemer van een professioneel uitzendbureau waarvan mocht worden aangenomen dat het voor een deugdelijke instructie zou zorgen. De werknemers wisten dat meerijden niet was toegestaan. Er zat ook nog een sticker op de heftruck waarop stond dat meerijden verboden was. Kortom, er waren voldoende doeltreffende maatregelen genomen om het gevaar voor derden tegen te gaan.

 

De rechtbank stelt voorop dat er op een (vaak onoverzichtelijk en dynamisch) terrein van een scheepswerf altijd gevaar te duchten is voor de veiligheid van personen, gezien de verkeersbewegingen van heftrucks, kranen en ander groot materieel in combinatie met losliggende voorwerpen en rondlopend personeel. Handhaving van de arboregels is dus van groot belang. Zeker als binnen de onderneming veel ingeleend personeel werkt, waarbij het ook vaak gaat om jeugdigen of mensen die geen Nederlands spreken.

 

Een bedrijfsleider heeft verklaard dat in het dagelijkse werkoverleg met de directie een of twee keer over het meerijden op de vorkheftruck is gesproken. Maar wat daar verder mee gebeurde, was volgens hem niet zijn zaak. In de arbeidscontracten stond niets over de naleving van de veiligheidsvoorschriften en eventuele sancties bij het overtreden van die voorschriften. Er was een beveiligingsplan, maar het schortte aan de implementatie en goede controle op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

 

Daardoor is er een situatie in het leven geroepen dat niet-gecertificeerde (jeugdige) personen vorkheftrucks konden besturen en andere – ingeleende – werknemers daarop mee konden rijden. Dit tekortschieten op het gebied van te nemen voorzorgsmaatregelen en te stellen veiligheidseisen kan de rechtspersoon worden toegerekend. De rechtbank legt de onderneming een boete op van 20.000 euro, conform de eis van de officier van justitie.

 

Reageer op dit artikel