artikel

Schade en schuld

Wetgeving

De Nederlandse Arbowet is alleen van toepassing op Nederlands grondgebied. Als je een project in het buitenland uitvoert, is daarop de wetgeving van dat land van toepassing. Het V&G plan is geregeld in Europese richtlijnen. In ieder land van de EU dient de hoofdaannemer een V&G plan op te stellen. De wijze waarop dat moet gebeuren verschilt van land tot land.

De aansprakelijkheid wordt ook in dit soort gevallen veelal gebaseerd op de regelgeving van het land waar de werkzaamheden verricht worden. Betreft het echter schade aan werknemers van een Nederlandse onderaannemer, dan is daarop de aansprakelijkheidsregeling van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) van toepassing. De werknemer spreekt bij schade zijn eigen werkgever (de onderaannemer) aan. Wordt de schade toegewezen, dan kan de onderaannemer – als hij van mening is dat de verantwoordelijkheid bij jullie ligt (bijvoorbeeld vanwege een ondeugdelijk V&G plan) – de schade op jullie verhalen via een civielrechtelijke procedure op basis van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Reageer op dit artikel