artikel

Rare kwast

Wetgeving

De Arbowet geeft werknemers de mogelijkheid het werk stil te leggen indien er naar hun mening direct gevaar voor de veiligheid en de gezondheid bestaat. Daarvan zal in dit geval waarschijnlijk geen sprake zijn, tenzij men in strijd met de wetgeving niet werkt met wateroplosbare verven. Wel zullen de verfwerkzaamheden hinder opleveren. Tijdens het schuren, zal er stof in de lucht komen. Het is niet goed om werknemers daaraan bloot te stellen, dus op dat moment moet je mensen daar niet laten werken. Ook mensen die geconcentreerd bezig moeten zijn, kunnen in deze situatie niet werken. Dus in dergelijke situaties zal de werkgever maatregelen moeten treffen en tijdelijk een andere werkplek moeten aanbieden. Ik raad je aan om eens contact op te nemen met jullie arbodienst en samen te bekijken wat er gaat gebeuren en in welke situaties de werknemers niet op de werkplek aanwezig kunnen zijn. Met een dergelijk advies op zak sta je veel sterker ten opzichte van de werkgever.

Reageer op dit artikel