artikel

Home sweat home

Wetgeving

Als de werkgever toestaat dat werknemers thuiswerken, ook al is dat geen formeel thuiswerken, dan is de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op die werkplek. Hij moet er dan dus voor zorgen dat de werkplek, bureau, stoel, verlichting e.d. aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet voldoen. Valt dat niet te realiseren, dan mag hij geen toestemming geven, ook niet oogluikend. In het kader van de Arbowet is er sprake van formeel thuiswerken als werknemers meer dan 2 uur per dag werkzaamheden thuis verrichten. Toch verdient het aanbeveling ervoor te zorgen dat de werkplek thuis aan de eisen voldoet. Bij een eventuele latere civielrechtelijke claim van een werknemer is er namelijk een goede kans op toewijzing als de schade te wijten is aan een slechte werkplek thuis.

Reageer op dit artikel