nieuws

Internetconsultatie Arbobesluit: gebruik van werkbakken

Wetgeving

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd voor wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De wijziging houdt verband met nieuwe regels over het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen. Ook u kunt uw reactie hierover geven.

Internetconsultatie Arbobesluit: gebruik van werkbakken

Het doel van de aanpassing in het Arbobesluit is om het onterechte gebruik terug te dringen van artikel 7.23d, Specifieke bepalingen betreffende gebruik werkbakken.

> LEES OOK: Leven niet zo goed op Brabants asbestdak

Asbestdaken veilig saneren onder huidige voorwaarden

Bovendien doen er zich op dit moment specifieke gevallen voor waarin het nog niet mogelijk is om asbestdaken veilig te saneren onder de nu toegestane voorwaarden.

> LEES OOK: Sanering daken met asbest is probleem

Beperkt en tijdelijk gebruik van werkbakken aan hijskraan

Deze aanpassing in het Arbobesluit maakt in precies die gevallen het gebruik van werkbakken mogelijk aan een hijskraan. Bij deze methode voor het gebruik van werkbakken gaat het om een tijdelijke en beperkte aanpak die alleen onder strenge aanvullende voorwaarden is toegestaan.

> BEKIJK ook de flyer over veilig werken met werkbakken van Inspectie SZW

Geef uw reactie op het ontwerpbesluit

U bent daarom van harte uitgenodigd uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. Dat kan via www.internetconsultatie.nl. De einddatum van de consultatie is 13 november 2018.

 

> TIP: het congres Veiligheid op de bouwplaats

veiligheid op de bouwplaats, gebruik van werkbakken

Reageer op dit artikel