Voorwaarden - Gratis abonnement NVVA leden

Een overzicht van de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een gratis abonnement voor NVVA leden.

  • Het gratis abonnement is alleen geldig voor bestaande leden en nieuwe leden van de NVVA woonachtig in Nederland.
  • Het abonnement is voor onbepaalde tijd. Beëindigt het lidmaatschap bij de NVVA dan stopt het abonnement.
  • Dit abonnement speciaal voor NVVA leden kan NIET een lopend (jaar)abonnement vervangen. Pas als het lopende abonnement in afgelopen kan er een nieuw abonnement afgesloten worden.
  • Het abonnement gaat pas van start bij de vermelding van de
    persoonlijke promotiecode die leden ontvangen via de NVVA i.c.m. het lidmaatschapsnummer.
  • Ieder lid heeft recht op 1 gratis abonnement op het Vakblad Arbo. Wordt er bij de bestelling meerdere abonnementen besteld, dan wordt deze bestelling niet verwerkt.
  • De Vakmedianet bv voorwaarden die standaard op het bestelformulier staan:
    B + B Vakmedianet bv legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. Uw gegevens kunnen door B+B Vakmedianet bv, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Levering en diensten volgens voorwaarden B+B Vakmedianet bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's-Gravenhage op 22 oktober 2012 onder depotnummer 66/2012.