arbeidshygiënische strategie

Adviezen over vaccinaties tegen infectieziekten

Adviezen over vaccinaties tegen infectieziekten

Infectieziekten kunnen een fors risico vormen. Wat is de plaats van infectieziekten in het risicomanagement? En hoe passen vaccinaties in de...

Buitenspel

Buitenspel

Ik voelde me net een voetbalfan die dwars door het televisiescherm heen de scheids wil bereiken. Maar in plaats van 'buitenspel!' gilde ik...

Gebruik van PBM: het verschil tussen theorie en praktijk

Gebruik van PBM: het verschil tussen theorie en praktijk

Bronaanpak, collectieve maatregelen, individuele maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit zijn de 4 elementen van de zogenoemde...

Substitutie in 3 stappen: eenvoudig gevaarlijke stoffen vergelijken

Substitutie in 3 stappen: eenvoudig gevaarlijke stoffen vergelijken

Beheersing van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gebeurt bij voorkeur door substitutie: het vervangen van een product door een minder schadelijk...

Onverwijld

Onverwijld

De hagel en regen striemden recht in mijn gezicht. Ik was halverwege een hardlooprondje en dacht: 'Ik moet onverwijld naar huis'.

Zo neem je maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

Zo neem je maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

De Arbowet schrijft voor dat we bij het aanpakken van gevaar de arbeidshygiënische strategie moeten volgen. Maar in de praktijk pakt dat nog wel eens...

In 10 stappen naar een PMO Gevaarlijke Stoffen

In 10 stappen naar een PMO Gevaarlijke Stoffen

Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken voor. Die blootstelling kan de gezondheid schaden. Daarom is...

Wij tegen het soepie!

Wij tegen het soepie!

Dat gilde je op het schoolplein, terwijl je je vastklampte aan gelijkgestemden. Iedereen die niet was aangehaakt, hoorde bij het soepie. Geen idee...