In 25 jaar RIE van doel naar middel

Sinds 1 januari 1994 is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor alle bedrijven met personeel. Staatssecretaris Van...

Branche-RIE is geen garantie voor succes

Niet de verplichte beschermende kleding dragen en het ontbreken van afschermingen en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen. Het zijn allemaal...

Branche-RI&E halen, eerst betalen

Werkgevers moeten periodiek de arbeidsrisico’s in hun organisatie in kaart brengen met de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Veel...