Privacy

Mogelijk meer camera's voor toezicht op Tata Steel

Mogelijk meer camera's voor toezicht op Tata Steel

Het is niet uitgesloten dat de overheid meer camera's gaat plaatsen om de uitstoot van Tata Steel in Velsen in de gaten te houden. Dat heeft Jeroen...

Privacy en verzuimbegeleiding, zo staat het ermee 

Privacy en verzuimbegeleiding, zo staat het ermee

Privacy van zieke werknemers vormt nog wel eens een uitdaging. Wat is de huidige stand van zaken rond privacy en verzuimbegeleiding?

Een tatoeage op het werk: mag dat?

Een tatoeage op het werk: mag dat?

Een werkgever verbiedt het dragen van een zichtbare tatoeage, omdat dit afbreuk doet aan een neutrale, professionele en uniforme uitstraling.

Veelgestelde vragen over privacy bij ziekte(verzuim)

Veelgestelde vragen over privacy bij ziekte(verzuim)

Veel organisaties krijgen te maken met privacyregels bij ziekte(verzuim). Wat mag wel en wat niet? Een overzicht van veelgestelde vragen over dit...

Zieke werknemer heeft (ook) recht op privacy

Zieke werknemer heeft (ook) recht op privacy

Meldt een werknemer zich ziek of bevindt hij zich in het re-integratieproces? Ook een zieke werknemer heeft recht op privacy. De werkgever mag maar...

Als de werkgever wil kijken in de zakelijke e-mail van een werknemer

Als de werkgever wil kijken in de zakelijke e-mail van een werknemer

Werkgevers moeten rekening houden met de privacy van werknemers. Maar wat als een werkgever in de zakelijke e-mail van een medewerker wil kijken....

Handige checklist voor het basiscontract

Handige checklist voor het basiscontract

Er gelden wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een werkgever sluit met een arbodienstverlener, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. Aan...

Werkgever onzorgvuldig bij onderzoek naar toedracht arbeidsongeval

Werkgever onzorgvuldig bij onderzoek naar toedracht arbeidsongeval

Een werknemer van een grote busmaatschappij stelt dat hij door natheid en gladheid van de trap is gegleden en daardoor schade heeft geleden. Dat kan...

De werkgever als Big Brother?

De werkgever als Big Brother?

Mag een werkgever personeel verplichten om thuis onder cameratoezicht te werken?

Het beste wat je te bieden hebt

Het beste wat je te bieden hebt

Omdat we eigenlijk al meteen beseften dat weinig medewerkers en betrokkenen ons omslachtige privacyreglement zouden lezen, hebben we de belangrijkste...