Hoezo genoeg gedaan tegen valgevaar?
Steiger blijft bron van arbeidsongevallen
Onderzoek naar fataal steigerongeval