Rolsteiger, is dat een steiger aan de rol?

Rolsteiger, is dat een steiger aan de rol?

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer: gedonder met een rolsteiger. Een schilder wil geen tijd verloren laten gaan en leent een rolsteiger van andere werklui. Dat had hij beter niet kunnen doen.

Werken op hoogte met steigers brengt altijd risico’s met zich mee. Dat blijkt wel als een schilder, om de vaart erin te houden, besluit om gebruik te maken van een steiger van andere werklui ter plaatse. Die is, in tegenstelling tot de rolsteiger die hij en zijn collega gebruiken, in niet al te beste staat. Dat moet hij bekopen met een val van hoogte.

Steiger ingebouwd met dakdekkersmaterialen

Na de laatste hand te hebben gelegd aan het schilderwerk aan de binnenkant van het gebouw, loopt de schilder naar buiten. Op het terras wil hij kolommen gaan schoonspuiten. Hij loopt naar zijn rolsteiger die tegen de wand staat om deze naar de eerste kolom te verrijden. Bij de steiger aangekomen ziet hij dat hij die niet kan verplaatsen. Want de werknemers die het dakleer gaan vervangen, hebben de steiger ingebouwd met de benodigde dakdekkersmaterialen.

> LEES OOK: Veilig steigeren met goed bronbeleid

Tijdens zijn klim roept hij: “Onderuit, hij gaat om!”

Omdat zij aan de bovenzijde van de kolommen het zinkwerk vervangen, staat op het terras een tweede rolsteiger. De schilder vraagt aan een van de aanwezige dakdekkers of hij tijdelijk gebruik mag maken van hun rolsteiger. Dat mag. De schilder en zijn collega verplaatsen de steiger en zetten die tegen de kolom. De schilder klimt de steiger in om die te borgen aan de kolom. Tijdens zijn klim roept hij: “Onderuit, hij gaat om!” Daarna ontwaakt hij in het ziekenhuis met een gecompliceerde beenbreuk, schaafwonden en een lichte hersenschudding.

> LEES OOK: Steiger blijft bron van arbeidsongevallen

De rolsteiger ligt in losse delen over het dak verspreid

Het ongeval wordt gemeld als de hulpverleners het dak hebben verlaten. De Inspectie SZW start het onderzoek naar het arbeidsongeval. Op de locatie treft de inspecteur de rolsteiger in losse delen verspreid over het dak aan. Nader onderzoek leert dat de steiger is opgebouwd uit onderdelen van verschillende merken. Her en der zit een oude keuringssticker. De wielen zitten nog aan de poten. Die wielen stonden op de rem, maar de stabilisatoren ontbreken. De collega van de schilder die het ongeval heeft zien gebeuren, is met het slachtoffer mee naar het ziekenhuis.

Rolsteiger, is dat een steiger aan de rol?

Eigen steiger is opgebouwd door een steigerbouwer

Enige tijd later kan het slachtoffer een verklaring geven over wat hem is overkomen. Hij verklaart: “Ik mocht de rolsteiger van de dakdekkers gebruiken omdat de onze was ingebouwd door dakmaterialen. Ik weet dat onze steiger is opgebouwd door een steigerbouwer. Maar ik wilde verder en besloot daarom die andere rolsteiger te gebruiken. Ik heb hem samen met mijn collega tegen de kolom aangerold. Toen ben ik de steiger op geklommen om die te borgen aan de kolom. Plotseling stak er een enorm zware windvlaag op. Ik voelde de steiger wankelen en ging met rolsteiger en al tegen de vlakte. Stabilisatoren heb ik niet gezien aan deze steiger. En ik weet zeker dat die van ons die wel had.”

> LEES OOK: Zo werk je veilig met rolsteigers

Zware windvlaag doet incomplete steiger wankelen

De schilder kon de rolsteiger die was opgebouwd door de steigerbouwer niet gebruiken. Omdat hij graag door wilde werken, maakte hij gebruik van de rolsteiger van het dakdekkersbedrijf. Die was, zoals tijdens het onderzoek bleek, incompleet. De schilder en zijn collega zetten de rolsteiger tegen de kolom aan om de steiger daarna aan de bovenzijde van de kolom te borgen. Aan de steiger ontbraken de stabilisatoren. Een zware windvlaag trok over het dak en deed de rolsteiger wankelen, waarna die omviel met de schilder er nog op. De werkgever van de schilder kreeg een Ongevallenboeterapport aangezegd op basis van artikel 7.4 derde lid: deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.

Auteur | Marc Hek

> Lees de volgende aflevering van Ongeval in onze nieuwsbrief!

> TIP: Download de whitepaper Top 5 jurisprudentie Ongevallen op het werk

Toezichthouder als stok achter de deur

Ondanks dat eenduidigheid wenselijk is, leidt het onderwerp veiligheid regelmatig tot discussies. Maar soms valt er over veiligheid gewoon niet te...