Alles over Verzuim

Zelfstandige ondernemers verzuimen flink vaker

Zelfstandige ondernemers verzuimen flink vaker

Van de zelfstandige ondernemers heeft 46 procent de afgelopen twaalf maanden verzuimd. Zij hebben niet of minder uren kunnen werken wegens ziekte of...

Psychisch verzuim raast naar recordhoogte

Psychisch verzuim raast naar recordhoogte

Arbo Unie luidt stevig de noodklok over psychisch verzuim. Want in het eerste kwartaal van 2023 valt ruim 26 procent van het totaal aantal...

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Verzuimbegeleiding en re-integratie

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Hierbij gaat het om het ondersteunen van een zieke medewerker tijdens verzuim en...

De geldende regels bij ziekteverzuim(beleid)

De geldende regels bij ziekteverzuim(beleid)

Een werkgever is verplicht om een ziekteverzuimbeleid te voeren. Het organiseren van goede begeleiding en re-integratie van uitgevallen (verzuimende)...

Hoe een goede verzuimregistratie helpt bij de verzuimaanpak

Hoe een goede verzuimregistratie helpt bij de verzuimaanpak

Verzuimregistratie gaat over het bijhouden van het (ziekte)verzuim van werknemers. Een goede verzuimregistratie helpt bij het analyseren en...

Zo voer je een verzuimbeleid in

Zo voer je een verzuimbeleid in

Het invoeren van een verzuimbeleid doe je het beste via een aantal stappen. Stel een verzuimbeleid altijd op in overleg met de arbodienst. De...

Soorten verzuim

Soorten verzuim

Wanneer het gaat om verzuim, is het belangrijk om te weten over welke soort verzuim het gaat.

Dit vinden 60.000 werknemers van hun arbeidsomstandigheden

Dit vinden 60.000 werknemers van hun arbeidsomstandigheden

Eind 2022 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de achttiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit.

Veelgestelde vragen over privacy bij ziekte(verzuim)

Veelgestelde vragen over privacy bij ziekte(verzuim)

Veel organisaties krijgen te maken met privacyregels bij ziekte(verzuim). Wat mag wel en wat niet? Een overzicht van veelgestelde vragen over dit...

Waarom heb je een arbodienst nodig?

Waarom heb je een arbodienst nodig?

De arbodienst ondersteunt bij arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid. De werkgever kan een aantal taken aan de arbodienst uitbesteden....