Preventie: voorkomen is beter dan genezen
Verschuiving in soorten verzuim
Langer verzuim door somberheid
Beeldbellen met de bedrijfsarts bevalt wel