RI&E

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere organisatie een verplicht onderdeel van de Arbowet. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken tegen te gaan of te beperken en wanneer deze maatregelen uitgevoerd gaan worden. Management, deskundigen en ondernemingsraad en werknemers spelen hierbij een belangrijke rol. De arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige toetst de ingevulde RI&E. Naast het laatste nieuws over de RI&E vindt u op www.Arbo-online onder andere blogs, jurisprudentie en verdiepende achtergrondartikelen van gerenommeerde deskundigen en mensen uit de praktijk.