Van Risico-inventarisatie naar Cultuurverandering

Van Risico-inventarisatie naar Cultuurverandering

Veel bedrijven en organisaties worstelen met risico's, want risico hangt nauw samen met onzekerheid. Onvoldoende beheerste risico's bedreigen de kwaliteit en de processen binnen de organisatie en leiden onverwacht tot schades.

Om risico’s te beheersen doen bedrijven op uiteenlopende manieren aan risicomanagement.

U krijgt een een aanpak aangereikt waarmee organisaties risico’s kunnen beoordelen en beheersen. Daarbij wordt duidelijk hoe een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan leiden tot:

  • het systematisch omgaan met risico’s;
  • de introductie van een managementsysteem;
  • veranderingen op het gebied van gedrag en organisatiecultuur.

Duidelijk wordt dat het nadenken over risico’s het perfecte uitgangspunt is voor cultuurverandering. Een organisatie die regelmatig haar risico’s beoordeelt, leert door het delen van kennis en ervaringen.

Daarbij is deze aanpak een stimulans voor adviseurs om hun gedachten te ordenen en hun dagelijkse werk beter te doen. Zo zorgen zij als inspirator voor beweging in het straatbeeld van een bedrijf.

Meer informatie & bestellen