Boek: RIE in 100 vragen

Boek: RIE in 100 vragen

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht om een RIE uit te voeren binnen zijn onderneming. Het doel van de RIE is het verkrijgen van inzicht in de gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat ieder bedrijf op enig moment te maken krijgt met de RIE.

Dit boekje gaat in op honderd veelgestelde vragen over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Geen moeilijke en abstracte verhalen, maar korte antwoorden op korte vragen. Daarbij krijgt u als lezer een indruk van waar het om draait bij het maken, onderhouden en gebruiken van de RIE en wat u beter wel en niet kunt doen. Ook wordt ingegaan op het Plan van Aanpak en hoe dat het beste gebruikt kan worden in een organisatie of bedrijf.

U krijgt:

  • korte antwoorden op korte vragen;
  • de do’s en dont’ s bij het maken, onderhouden en gebruiken van RIE op een rij;
  • Inzicht in het gebruik van het Plan van Aanpak in een organisatie.

Kortom, bruikbare informatie voor iedereen die in zijn of haar werk of studie met de RI&E wordt geconfronteerd en die niet alleen wil weten waar het over gaat, maar er ook mee aan de slag wilt gaan.

Doelgroep:
Preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, P&O-adviseurs, ondernemingsraden, VGWM-commissies, managers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, en studenten zullen veel praktisch plezier van het boekje hebben.

Meer informatie & bestellen

Lees meer over