Drie fabels over veiligheid en gedrag

De waarschuwing 'Wees voorzichtig!' is meestal bedoeld om ons opmerkzaam te maken op mogelijke gevaren en te voorkomen dat we 'onveilig' gedrag vertonen. Het is oké wanneer je moeder dit zegt, of dat je het tegen je kinderen zegt. Maar is deze waarschuwing ook iets voor veiligheidsprofessionals?

Drie fabels over veiligheid en gedrag

Volgens veiligheidsexpert Carsten Busch heeft veiligheid een serieus probleem. Beter gezegd, 95 problemen. Hij presenteert ze in zijn boek Veiligheidsfabels 1-2-3,95 (on)waarheden over veiligheid en gedrag bij elkaar.

De redactie van Arbo selecteerde drie fabels uit dit boek over het thema veiligheid en gedrag. Beknopt en luchtig besproken en niet van humor gespeend. Wat zijn de zwakke punten van het gebruikelijke denken over veiligheid en gedrag? Deze drie fabels geven stuk voor stuk een aanzet tot een alternatieve benadering van veilig gedrag, en zelfs tot verbetering. Aan u om te beoordelen hoe eenvoudig het beïnvloeden van gedrag is in relatie tot veiligheid ...

> DOWNLOADde gratis whitepaper Drie (on)waarheden over gedrag

Veiligheid en gedrag: wees voorzichtig!

De eerste fabel heeft als titel: “Wees voorzichtig!” Lees hier alvast een stukje:

“Deze waarschuwing is meestal bedoeld om ons opmerkzaam te maken op mogelijke gevaren en te voorkomen dat we ‘onveilig’ gedrag vertonen. Het is oké wanneer je moeder dit zegt, of dat je het tegen je kinderen zegt. Het laat zien dat je zorgzaam bent. En misschien hebben ze wel wat aanmoediging nodig om goed uit te kijken en zich twee keer te bedenken voordat ze iets doen. Maar ik heb me een tijdje afgevraagd of veiligheidsprofessionals die uitdrukking moeten gebruiken. Tot dusverre is mijn conclusie dat het een zwakke term is in een professionele context.” (Deze fabel over veiligheid en gedrag verder lezen?

> TIP: Carsten Busch is docent bij de collegereeks Nieuwe perspectieven op veiligheid

> Whitepaper Drie fabels over veiligheid en gedrag