Redactie Arbo

Arbo Actualiteitendag: in 1 dag up-to-date

Arbo Actualiteitendag: in 1 dag up-to-date

Leren hoe je stress kunt minimaliseren, hoe AI jou kan helpen, hoe je hybride werken kunt opnemen in de RI&E en hoe je kunt samenwerken met...

Dit kunnen arboprofessionals leren van het rapport-Van Rijn

Dit kunnen arboprofessionals leren van het rapport-Van Rijn

De mentale en ook fysieke gevolgen van grensoverschrijdend gedrag werken na lange tijd nog door. Dat concludeert de commissie-Van Rijn, die het...

Checklist melden ongeval

Checklist melden ongeval

Volgens de Arbowet moet een werkgever een ernstig arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Is er sprake van een ongeval binnen een...

5 best gelezen artikelen in januari

5 best gelezen artikelen in januari

Van nieuwe wetgeving tot toetsen van de RIE PBM, de top 5 van de best gelezen artikelen in januari 2024 geeft een mooie mix van onderwerpen weer.

Voorschriften voor veilig en gezond gebruik van gebouwen

Voorschriften voor veilig en gezond gebruik van gebouwen

Een bouwwerk mag geen gevaar oplevert voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

De bescherming voor klokkenluiders is door een Europese richtlijn uitgebreid. Dit dwingt bedrijven hun interne procedures aan te scherpen. In deze...

Subsidieregeling Tel mee met Taal van start gegaan

Subsidieregeling Tel mee met Taal van start gegaan

Op 1 januari 2024 is de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal van start gegaan. Werkgevers kunnen van 1 januari tot en met 29...

Aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater bereikt recordhoogte

Aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater bereikt recordhoogte

Het aantal coronabesmettingen stijgt, zo blijkt uit metingen door het RIVM in het rioolwater. Je kunt er vanuit gaan dat nu vele honderdduizenden...

Dit gaat de Arbeidsinspectie doen in 2024

Dit gaat de Arbeidsinspectie doen in 2024

Ieder jaar beschrijft de Arbeidsinspectie hoe zij haar doelen wil gaan bereiken. Dit zijn de plannen van de Arbeidsinspectie voor 2024.

De wegwerpbeker kan voorlopig blijven in de kantooromgeving

De wegwerpbeker kan voorlopig blijven in de kantooromgeving

Ondanks een aantal recent aangenomen moties in de Tweede Kamer, blijven de regels voor ondernemers rond wegwerpplastic van kracht. Wel is de...