Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Collectie bijgewerkt op 25-01-2024

Mensen gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om zich te beschermen tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's. Pas als deze risico's niet op een andere manier kunnen worden beperkt, mag je PBM gebruiken.