Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat deze onnodig (lang) ziek blijft en ervoor te zorgen dat hij kan re-integreren. Hij moet zich bij ziekteverzuimbegeleiding en arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten bijstaan door een bedrijfsarts. Voor werknemers die langer dan vier weken ziek zijn, moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. In diverse wetten zijn hierover bepalingen opgenomen. Belangrijke ziekmakers zijn psychische klachten en fysieke belasting. Analyse van verzuimcijfers kan een goed beeld geven van risico's en kosten van uitval. Verzuim kan ook onderdeel uitmaken van de RI&E. Lees hierover meer op www.arbo-online.nl bij nieuws, blogs, jurisprudentie en verdiepende artikelen.