Arbobeleid voeren

Dit is de rol van medezeggenschap bij arbodienstverlening

Dit is de rol van medezeggenschap bij arbodienstverlening

De werkgever moet zich voor de uitvoering van het arbobeleid laten bijstaan door deskundigen. Een arbodienst heeft alle gecertificeerde expertise in...

De VGWM-commissie instellen 

De VGWM-commissie instellen

De ondernemingsraad (or) kan zijn bevoegdheden op het gebied van arbeidsomstandigheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een vaste commissie voor...

Wat zegt de wet over medezeggenschap en arbo?

Wat zegt de wet over medezeggenschap en arbo?

Het medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie, zoals een ondernemingsraad (or), personeelsvertegenwoordiging (pvt) of medezeggenschapsraad (mr),...

Het Kelderluik arrest: voorkom dat anderen door jouw toedoen schade lijden

Het Kelderluik arrest: voorkom dat anderen door jouw toedoen schade...

Sommige rechtszaken maken niet alleen een einde aan een ruzie tussen twee partijen, maar hebben meer impact. Juist ook voor de toekomst. Zo'n...

Voorlichting en onderricht pak je zo aan

Voorlichting en onderricht pak je zo aan

Voorlichting en onderricht van werknemers is van groot belang om veilig en gezond te kunnen werken. Hoe pak je dat aan?

De rol van arbodeskundigen bij het arbobeleid

De rol van arbodeskundigen bij het arbobeleid

Bedrijven moeten zich bij hun arbobeleid laten ondersteunen door een kerndeskundige. Voor welke taken laat de werkgever zich door een of meer van...

Checklist voorlichting en onderricht

Checklist voorlichting en onderricht

Voorlichting en onderricht zijn basiselementen in het arbobeleid. Zonder kunnen werknemers niet veilig en gezond werken.

Arboregels voor zzp'ers in een notendop

Arboregels voor zzp'ers in een notendop

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) blijft groeien. Zowel de zelfstandige zelf als de inhurende partij denken dat voor de zzp'er...

De positie van de preventiemedewerker: drie vragen

De positie van de preventiemedewerker: drie vragen

De positie van de preventiemedewerker is wettelijk geregeld. Maar wat is zijn positie in de praktijk?

Veelgestelde vragen over deskundige ondersteuning

Veelgestelde vragen over deskundige ondersteuning

Arbodeskundigen geven advies over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Zij zorgen voor deskundige ondersteuning bij het realiseren van goed...