28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Zondag 28 april 2024 is het weer de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze internationale dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.