Biomonitoring is niet altijd even simpel

Bij werknemers die aan chroom en andere metalen blootstaan kan biomonitoring een manier zijn om hun gezondheid te bewaken. Het interpreteren van de...

Over verantwoordelijkheid

Lang niet altijd worden overtreders van arboregels bestraft met een celstraf. Sommigen komen er wel erg makkelijk vanaf.